TopTrader

Jeden układ na wszystkie rynki. Handel na niewykończoną strukturę.

Celem kursu TopTrader jest zaprezentowanie jednego układu do handlu. Poruszamy się po rynku tylko przy pomocy jednej koncepcji. Na każdym instrumencie i w każdej ramie czasowej jeden układ do zagrania, czyli handel na wykończenie struktury rynkowej.

Top Trader to internetowy kurs dla zaawansowanych inwestorów i traderów, który polega na kupowaniu dołków korekt w trendzie wzrostowym. Statystyczna skuteczność udanych zagrań wynosi powyżej 65% (w handlu mechanicznym bez stop lossa). Oczywiście w kursie TopTrader stop lossy stawiamy. Zarządzanie ryzykiem oraz przesuwanie stop loss na zero jest tutaj kluczowe.

Podejście Top Trader w oryginale powstało w 1979 roku i było przeznaczone do handlu na spółkach w USA. Zaprezentowane szerokiej publiczności w 1987 roku. Przez 12 lat z rzędu strategia ta przez czytelników pisma Stock and Commodities zajmowała pierwsze miejsce w kategorii najlepszy system inwestycyjny na kontrakty terminowe bez limitu cenowego. Podobnie przez 11 lat, jako najlepszy system inwestycyjny na akcje, także w kategorii bez limitu cenowego. Podejście to zostało rozbudowane przeze mnie i po raz pierwszy zaprezentowane w 2001 roku. Podejścia TopTrader uczę już od ponad 20 lat.

Najważniejsze cechy TopTrader to: 

Jeden układ do handlu

Zagranie na niewykończoną strukturę

Setupowość podejścia

Kupowanie korekty w trendzie wzrostowym

Targetowanie pozycji

Dołączanie do rynku

Handlujemy tylko pozycje długie z zasady

Ten kurs to sposób poruszania się po rynku. Ponieważ analizujemy tylko jeden układ, to handlujemy na zasadzie: „zapłaci lub nie, ale sygnał jest sygnał”. 

Dla kogo jest kurs TopTrader

dla doświadczonych i zaawansowanych inwestorów i traderów

dla szukających skutecznej strategii w mniejszych ramach czasowych, aczkolwiek podeście nie wyklucza brania udziału w wielomiesięcznych trendach akcyjnych

dla szukających uniwersalnej strategii na dowolny instrument w dowolnej ramie czasowej

Możliwości, czyli czego uczę

Proces, przez który przeprowadzam sprawia, że absolwent kursu jest w stanie poruszać się po rynku w pewien określony sposób. Zamiast budowania scenariuszy i zastanawiania się, co będzie, jest w stanie rozgrywać rynek na pewnych stałych zasadach.

Kurs składa się z 7 modułów zawierających 28 lekcji wideo. 

Program kursu- zachęcam do bardzo uważnego i wnikliwego zapoznania się z poszczególnymi jego etapami:

W tym module zaczynamy od mechanicznego systemu inwestycyjnego. Można przy takim systemie pozostać i nie iść dalej. Ma on jednak swoje ograniczenia i o nich tu rozmawiamy. Następnie – w wyniku tych ograniczeń – przechodzimy do potrzeby stosowania podejścia setupowego.

Lekcja 1 – Chmury i wstęgi

W tej lekcji:

 • wprowadzenie kolejnych wstęg na wykres w relacji do tych, które były omawiane w Skutecznych Strategiach Świecowych
 • podnoszenie stop loss na wyższą wstęgę
 • zajmowanie pozycji na niższej wstędze
 • wynik systemu mechanicznego (ze 100.000 zysk około 100 mln).
Lekcja 2 –Ograniczenia systemowe

W tej lekcji:

 • w świecie realnym nie będzie tak łatwo jak w teście mechanicznym z poprzedniej lekcji
 • omawiamy po kolei ograniczenia systemowe
 • skupiamy się na ustawianiu stop lossów jak najbliżej rynku
 • prezentacja wybranych statystyk i wnioski.
Lekcja 3 – Setupowość podejścia

W tej lekcji:

 • na czym polega setupowość podejścia?
 • poznajemy nasz pierwszy mechaniczny setup
 • na 14.000 transakcji mamy 66% transakcji udanych i na takiej lub wyższej skuteczności zamierzamy pracować dalej.

Wychodzimy od znanych nam dwóch setupów rynkowych, czy reakcji na wiadomości oraz otwierania pozycji na Graala. Moduł ten stanowi znaczące rozszerzenie tego, czego się uczyliśmy w Skutecznych Strategiach Świecowych i przygotowuje nas na poznanie elementów zupełnie nowych.

Lekcja 4 – Reakcja na wiadomości

W tej lekcji:

 • nie da się być traderem bez znajomości otoczenia rynkowego
 • zajmowanie pozycji na niższą wstęgę
 • skalowanie pozycji w różnych ramach czasowych
 • stawianie stop loss nawet na wykresie dziennym.
Lekcja 5 – Ocena siły relatywnej

W tej lekcji:

 • podnoszenie stop loss w miarę pokonywanie kolejnych poziomów
 • setup do zastosowania w daytradingu
 • dokładne mechaniczne miejsce otwarcia pozycji i ustawienie stop lossa w tego typu zagraniu na akcjach
 • przegląd wykresów z 2020 pod kątem znaczenia siły relatywnej w praktyce rynkowej.
Lekcja 6 – Formacja Graala – zajmowanie pozycji

W tej lekcji:

 • omawiamy wsparcie wynikające ze średniej
 • transakcje na Graalach miesięcznych i kwartalnych
 • cztery sposoby zajmowania pozycji na Graala
 • kupować ze wsparcia czy czekać na potwierdzenie?
Lekcja 7 – Martwa Strefa

W tej lekcji:

 • wprowadzenie pojęcia Martwej Strefy
 • zarządzanie pozycją otwartą na Graala
 • podniesienie stop loss na zero
 • jak znacząco zwiększyć skuteczność Graala?
 • dlaczego sam Graal to za mało?

Sam Graal to za mało. Potrzebujemy poziomów, gdzie leżą pieniądze. Inaczej nie kupimy dołka w punkt. Kupujemy jedynie w miejscu, gdzie wsparcie i średnia leżą niedaleko. W tym module zasady kupowania wsparć oraz omówienie logiki struktury. Poznajemy także setup strukturalny.

Lekcja 8 – Kupowanie wsparcia

W tej lekcji:

 • wsparcie nad lub pod średnią – zasady zajmowania pozycji w zależności od położenia
 • zagranie na odwijkę w przypadku wsparcia pod średnią – bardzo skuteczne zagranie
 • po cieniach, czy zamknięciach?
 • wybór ramy czasowej
 • prawidłowe zaznaczanie wsparcia na wykresie – zawsze tak samo i zawsze w tej samej ramie czasowej.
Lekcja 9 – Wsparcie i negacja wsparcia

W tej lekcji:

 • retest do pojedynczego szczytu a retest do podwójnego szczytu, czyli gdzie leży więcej pieniędzy?
 • rodzaje podwójnych szczytów
 • retest do podwójnego szczytu po wzroście
 • retest do podwójnego szczytu po spadku
 • w czym lepiej się specjalizować?
Lekcja 10 – Setup strukturalny

W tej lekcji:

 • równowaga korekt na wsparciu
 • kiedy występuje na wykresie to wzmacnia wiarygodność sygnalną
 • rodzaje równowag
 • ustawienie stop loss w zależności od położenia średniej.
Lekcja 11 – Logika struktury

W tej lekcji:

 • chcąc handlować nie niewykończoną strukturę należy poznać logikę struktury
 • omówienie poszczególnych fal na wykresie i wskazanie miejsca do handlowania
 • jak rozpoznać, że dziś to nie szczyt i jeszcze co najmniej dwie korekty w tym trendzie wzrostowym przed nami?
 • w konsekwencji zamiast się niepokoić, że rynek cofa, to wręcz pozycje dobieramy lub otwieramy nową.

W tym module omawiamy dwa wskaźniki: oscylator cenowy oraz RSI.

Lekcja 12 – Oscylator cenowy 

W tej lekcji:

 • budowa, zasady, warianty
 • wizualizacja analizy struktury
 • przegląd wykresów.
Lekcja 13 – Pomiar momentum rynkowego

W tej lekcji:

 • wskazanie miejsca do zakupu na oscylatorze
 • czy każda struktura jest kończona?
 • monitorowanie struktury w dwóch ramach czasowych
 • hossa budowlana – przegląd transakcji w USA i Polsce za okres 2003 – 2007.
Lekcja 14 – Wykończenie struktury na RSI

W tej lekcji:

 • handlujemy pod niewykończoną strukturę na RSI
 • dlaczego nie handlujemy pozycji krótkich
 • wykończenie struktury w mniejszej i większej skali.
Lekcja 15 – Wykresy Kagi

W tej lekcji:

 • co zrobić, kiedy stop loss na średniej jest zbyt daleko?
 • stawianie stop lossów na swingu po zamknięciach
 • to podejście to tzw. jedno punktowe Kagi
 • stosowane przez autora po raz pierwszy pod koniec 1998 roku
 • zasadność stosowania.

Ponieważ posługujemy się w kursie analizą fal, to należy omówić jej teorię. W sposób prosty i zrozumiały. I tylko z punktu widzenia tego aspektu, który potrzebujemy do tradingu. Teoria jest ważna, bo ma stałe zasady.

Lekcja 16 – Praktyczna podstawa teorii impulsu

W tej lekcji:

 • przegląd literatury
 • dlaczego elliottowcy tracą na giełdzie?
 • przegląd rekomendacji czasie hossy na Dow Jones
 • analiza 100- letniej historii Dow Jones z punktu widzenia krachów
 • trzy reguły teorii fal.
Lekcja 17 – Wskazówki i rodzaje korekt

W tej lekcji:

 • wyznaczanie zasięgów impulsu
 • minimalny zasięg dla korekty
 • najdalej postawiony stop loss dla impulsu
 • podwójne i potrójne wykończenie struktury
 • proste rodzaje korekt
 • znaczenie trójkątów w analizie.
Lekcja 18 – Rozpoznanie impulsu na wykresie

W tej lekcji:

 • znaczenie kanału elliotowskiego na wykresie
 • wyznaczanie dna korekty oraz zasięgu impulsu
 • w którym momencie pojawia się impuls na wykresie?
 • budowa formacji 1-2-3
 • minimalny zasięg do wzrostów po przekroczeniu poprzedniego szczytu.
Lekcja 19 – Wykresy z literatury przedmiotu

W tej lekcji:

 • przegląd wykresów z literatury przedmiotu pod kątem nauczanych setupów
 • jak dokonywano pomiarów?
 • jak wyznaczano dołki korekt?
 • co nam się przyda, a na co nie warto zwracać uwagi
 • wykresy od 1919 roku.

Po części teoretycznej część praktyczna. Ponad 350 wykresów do 2020 roku. Omówienie poszczególnych zagrań świeca po świecy. Duża liczba przykładów ma na celu wykazanie, ze proponowanie podejście działa oraz że okazji nie brakuje.

Lekcja 20 – Przegląd wykresów część 1 

W tej lekcji przegląd wykresów poniższych walorów:

 • MRB
 • WIG20
 • JRH
 • IGN
 • MLS
 • LTS.
Lekcja 21 – Przegląd wykresów część 2

W tej lekcji przegląd następujących instrumentów:

 • BMX
 • BML
 • BDX
 • SP500
 • VOT
 • TLS
 • TSG
 • PCX
 • GTS.
Lekcja 22 – Przegląd wykresów część 3

W tej lekcji obejrzymy wykresy następujących walorów:

 • GLC
 • CAR
 • MLS
 • MRB
 • MDP
 • HRP
 • BRU
 • BLO
 • TOR
 • SNT
 • CHP
 • XTB
 • SCP
 • PLW
 • CDR
 • R22
 • DCR
 • Nadaq100
 • Dow Jones
 • THR
 • IGN
 • BLR.
Lekcja 23 – Przegląd wykresów część 4

W tej lekcji przegląd wykresów:

 • 01C
 • TEN
 • PGE
 • PEP
 • MRC
 • CLC
 • BML
 • DNP
 • NEU
 • Russell2000
 • Złoto
 • SKA
 • KRU
 • KTY
 • KGH

Moduł ten ma charakter warsztatów inwestycyjnych. Wykonujemy analizę rynku na migających wykresach, świeca po świecy w trakcie ich rysowania. Staramy się maksymalnie zbliżyć do rzeczywistych warunków rynkowych. Symulacja dynamiczna ma charakter filmu.

Lekcja 24 – Symulacja dynamiczna część 1

W tej lekcji symulacja dynamiczna poniższych walorów:

 • Apple
 • SP500
 • Nasdaq100
 • Russell2000
 • DAX
 • ELB
 • CDR
 • MAB.
Lekcja 25 – Symulacja dynamiczna część 2

W tej lekcji symulacja dynamiczna następujących spółek:

 • CDR
 • BML
 • NVDA.
Lekcja 26 – Symulacja dynamiczna część 3 

W tej lekcji symulacja dynamiczna spółki Microsoft.

Lekcja 27 – Symulacja dynamiczna część 4

W tej lekcji symulacja dynamiczna poniższych walorów:

 • GRN
 • MLS
 • MBR
 • BMX
 • GTS
 • ACT
 • BTC/USD.
Lekcja 28 – Wskaźniki, testy historyczne, skanowanie rynku

Lekcja ta ma charakter narzędziowy. Uczymy się:

 • budowy poszczególnych narzędzi
 • wprowadzania wskaźników do Amibrokera
 • wykonujemy testy historyczne na oscylatorze
 • poznajemy statystyki historyczne na Dow Jones, na portfelu polskich spółek, w daytradingu na DAX oraz Nasdaq
 • skanujemy rynek w poszukiwaniu retestu oraz momentów, kiedy oscylator ustawia się w pozycji do kupna.

Rejestracja na I edycję szkolenie online TopTrader zakończyła się 25 kwietnia 2021 roku. Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem w kolejnej edycji kursu, wyślij maila na adres: biuro@pawelszczepanik.pl
Poinformujemy Cię o tym w pierwszej kolejności.

BONUSY

gotowe formuły w AFL

dedykowany  webinar wyłącznie dla uczestników szkolenia, który odbędzie sie około 3 miesiące po zakończeniu sprzedaży szkolenia.

I najważniejsze to kontakt z prowadzącym szkolenie –istnieje możliwość zadawania pytań dotyczących zawartości szkolenia poprzez wysłanie maila na adres: biuro@pawelszczepanik.pl, po to, aby zachować płynność nauki i na bieżąco rozumieć całość nauczanego materiału. Jeśli w wymianie korespondencji mailowej uznamy, iż warto jednak porozmawiać telefonicznie, to również będzie taka możliwość. U nas nie ma podziału na kursantów VIP i Standard.

Opinie

Co musisz wiedzieć zanim zapiszesz się na szkolenie TopTrader?

W jakiej formie odbywać się będzie szkolenie?

Szkolenie odbywa się w formie online, co oznacza, że dostęp do niego uzyskujesz po zalogowaniu się do dedykowanego panelu szkolenia, łatwego i intuicyjnego w obsłudze. W przypadku jakichkolwiek pytań możesz wysłać maila na adres: biuro@pawelszczepanik.pl

Do pełnego skorzystania z kursu potrzebujesz:

 • komputera z najnowszą wersją najpopularniejszych przeglądarek internetowych
 • możliwości odtwarzania filmów z WWW

Ile czasu będzie trwać szkolenie?

To, w jakim czasie zapoznasz się z całym szkoleniem, zależy wyłącznie od Ciebie oraz czasu, którym dysponujesz. Kurs składa się z 28 lekcji i aby z niego maksymalnie skorzystać na każdą lekcję trzeba przeznaczyć od około 30 do 60 minut. Kurs trwa około 18 godzin lekcyjnych. Dostęp do kursu uzyskujesz na rok od zakupu.

Na jaki długo uzyskuję dostęp do szkolenia po jego zakupie?

Każdy uczestnik szkolenia ma dostęp do platformy kursu przez 1 rok (365 dni) od momentu dokonania zakupu. Po “przejściu” przez cały kurs będzie możliwość jego ponownego odtworzenia, co pozwala na powrót do pewnych zagadnień. Kurs jest bardzo skondensowany i warto go obejrzeć nawet kilka razy w celu utrwalenia zagrań i setupów.

Czy będzie można zwrócić kurs?

Tak. Kurs objęty jest 15-dniową gwarancją satysfakcji.

W tym czasie masz dostęp do limitowanej liczby lekcji (3 moduły, zawierające 11 lekcji). Jeśli z jakiegokolwiek powodu będziesz chciał go zwrócić,  wystarczy wysłać e-mail na adres: biuro@pawelszczepanik.pl z krótką informacją, a w ciągu 5 dni roboczych zapłacona kwota zostanie zwrócona.

Czy kurs uczy tylko teorii czy jest też zawarta praktyka rynkowa?

Kurs jest maksymalnie praktyczny. W symulacji dynamicznej zbliżamy się maksymalnie do rzeczywistych warunków rynkowych. Bardzo dużą wagę przykładamy do ryzyka, miejsca otwarcia pozycji i ustawienia stop loss po jej otwarciu.

Ukończyłem szkolenie Skuteczne Strategie Świecowe oraz Swing Trader? Czy nauczę się czegoś nowego w tym szkoleniu?

Kursy SIG nie pokrywają się. Kurs TopTrader skupia się na jednym rodzaju zagrania. Jest rozwinięciem wszystkich poprzednich kursów SIG i ma największy stopień zaawansowania. Z jednej strony stanowi kontynuację kursów poprzednich i uczestnikom szkoleń będzie na pewno łatwiej zrozumieć ideę TopTrader. Z drugiej jednak strony jest kursem samodzielnym i pełnym.

Czym ten kurs różni się od szkolenia Skuteczne Strategie Świecowe?

Szkolenie TopTrader jest kontynuacją kursu Skuteczne Strategie Świecowe. Tam gdzie się kończy kurs Skuteczne Strategie Świecowe, zaczyna się TopTrader.

Czy uczestnik kursu otrzyma jakieś formuły?

Uczestnik otrzyma stosowne formuły testujące, skanujące rynek oraz wskaźniki wprowadzane na wykres. Co więcej, otrzyma film instruktażowy pokazujący, jak należy się tymi formułami posługiwać. Formuły są w formacie do Amibrokera. Jednak należy zauważyć, że jeśli ktoś nie posiada Amibrokera i korzysta z innych programów do analizy technicznej, to także jest w stanie posługiwać się podejściem TopTrader. Stosowane w TopTrader wskaźniki są na tyle popularne, że znajdziemy je w większości platform analitycznych.

Czy w symulacji brana jest pod uwagę płynność oraz obroty?

Im na danej spółce jest większa płynność tym lepiej podeście TopTrader działa. Dlatego w symulacji dynamicznej oprócz spółek z polskiego rynku jak np. BML, CDR, ACT są także spółki z rynku USA, np. Microsoft. Podejście działa także w daytradingu i stosowne statystki dotyczą m.in. DAX np. na wykresie 5 min. Podejście TopTrader jest uniwersalne.

Czy w kursie są prezentowane tylko dobrze dobrane, zyskowne przykłady czy jak to w realnym życiu, omawiane są również transakcje nieudane?

Bardzo dużo miejsca jest poświęcone na zagrania trudne bądź nieudane. Omawiam, jak się zachować w takiej sytuacji i gdzie ma nastąpić zamknięcie pozycji. Zarządzanie ryzykiem w podejściu TopTrader oraz przesuwanie stop loss na zero jest tutaj kluczowe.

Czy gdybym czegoś nie rozumiał mogę liczyć na konsultacje?

Jak najbardziej tak. Wszelkie niejasności, jeśli takowe się pojawią, będziemy wyjaśniali drogą mailową lub telefonicznie. Dodatkowo, po około 3 miesiącach od sprzedaży kursu, zostanie również zorganizowany dedykowany webinar, w trakcie którego odpowiem na pytania uczestników szkolenia.

Jak mogę dokonać płatności za kurs?

Płatności możesz dokonać na stronie kursu poprzez naciśnięcie guzika “Kup teraz”. Możesz zapłacić przez system płatności T-pay lub przez PayPal. Jeśli masz problem z zapłaceniem za kurs poprzez internetowy system płatności, napisz wiadomość na adres: biuro@pawelszczepanik.pl .Na pewno coś poradzimy.

Czy cena szkolenia może się zmienić ?

Tak, cena szkolenia na pewno będzie wyższa w przyszłości.

Czy gwarantujesz...?

Nie, pieniądze nie spadną Ci z nieba. Gwarantuję, że przekażę Ci rzetelną i unikatową wiedzę, opartą na moim ponad 25- letnim doświadczeniu rynkowym. Reszta należy do Ciebie.

Kim jestem i dlaczego zrobiłem ten kurs?

Jestem maklerem papierów wartościowych z uprawnieniami doradczymi, inwestorem oraz analitykiem technicznym. W 2016 roku obroniłem pracę doktorską  na temat: „Polemika wokół pomiaru stóp zwrotu w Otwartych Funduszach Emerytalnych i wskaźników waloryzacji w ZUS”, uzyskując tym samym stopień doktora nauk ekonomicznych.

Obecnie prowadzę kursy z zakresu inwestowania. Posiadam ponad 25 lat praktyki rynkowej, w tym 18 lat pracy w renomowanym biurze maklerskim.

W 1998 roku pracowałem nad przygotowaniem do wprowadzenia do obrotu kontraktów terminowych, co zaowocowało zawarciem pierwszej – w historii Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych – transakcji terminowej.

Przez wszystkie lata pracy miałem i wciąż mam kontakt z setkami, jak nie tysiącami inwestorów, z którymi odbyłem szereg rozmów o inwestowaniu, mogłem również obserwować ich dokonania na realnym rynku. To, co zauważyłem to fakt, że po pierwsze siła leży w prostocie oraz po drugie, że z licznych dostępnych narzędzi należy wybrać te, które odpowiadają nam psychologicznie. Należy handlować wciąż na te same elementy, ale w zmiennych za każdym razem warunkach rynkowych.

W jaki sposób dołączyć do kursu? Cennik i formularz zamówienia

Rejestracja na IV edycję szkolenia Amibroker praktycznie została zakończona 23 listopada 2018 roku.

Gwarancja satysfakcji

Jako autor tego kursu jestem przekonany, że pozwoli Ci on rozwinąć umiejętności ułatwiające i wspierające inwestowanie. Dlatego rejestrując się na szkolenie otrzymujesz również 15- dniową gwarancję satysfakcji. W tym czasie masz dostęp do limitowanej liczby lekcji ( 2 moduły ). Nie ukrywajmy – wiedza, umiejętności tłumaczenia, temperament nauczyciela, dykcja, i wiele innych czynników decydują o tym, czy dany styl nam odpowiada, czy nie. Przekonaj się o tym w ramach gwarancji satysfakcji – sam ocenisz, czy odpowiada Ci taki styl nauki.

Jeśli zmienisz zdanie to do 15 dni od daty rejestracji na szkolenie będziesz mógł uzyskać pełny zwrot zainwestowanej kwoty. Wystarczy, że wyślesz na ten temat krótką informację pod adres: biuro@pawelszczepanik.pl. Zwrot otrzymasz w przeciągu 5 dni roboczych.

Wymagania techniczne

Do pełnego skorzystania z możliwości kursu potrzebujesz:

 Komputera z najnowszą wersją najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

Możliwości odtwarzania
filmów z WWW

Możliwości przeglądania plików
w formacie PDF

Top Trader

Właściciel Serwisu oraz prowadzenie Szkolenia: Paweł Szczepanik Szkolenia Inwestycyjne 
Organizacja szkolenia: Beata Jancewicz Szkolenia z Inwestycji Giełdowych – sig.edu.pl

Paweł Szczepanik - Szkolenia Inwestycyjne
ADRES

05-807 Podkowa Leśna , ul. Jelenia 13 lok. 4

DANE

NIP: 5341353216, REGON: 144020324

Skontaktuj się z nami