TopTrader

Jeden układ na wszystkie rynki. Handel na niewykończoną strukturę.

Celem kursu TopTrader jest poruszanie się po rynku tylko przy pomocy jednej koncepcji. Na każdym instrumencie i w każdej ramie czasowej.  Jeden układ do zagrania, w którym się specjalizujemy.

Kurs TopTrader jest podejściem setupowym. Czekamy na dany układ i jeśli się pojawi, to dokonujemy transakcji. To nie jest mechaniczny handel systemowy od sygnału do sygnału. Kurs TopTrader jest naturalną kontynuacją kursu Skuteczne Strategie Świecowe.

Top Trader to internetowy kurs dla zaawansowanych inwestorów i traderów, który polega na otwarciu pozycji na dany układ, ustawieniu stop lossa, zamknięciu pozycji na targecie lub poprowadzenie trailingu ze stop loss na zero.

Najważniejsze cechy TopTrader to: 

Podejście setupowe

Testy historyczne

Symulacje inwestycyjne

Akcje polskie i zagraniczne

Indeksy giełdowe

Formacje i setupy

Wskaźniki wspomagające

Ten kurs to sposób poruszania się po rynku. Ponieważ analizujemy tylko jeden układ, to handlujemy na zasadzie: „zapłaci lub nie, ale sygnał jest sygnał”. 

Dla kogo jest kurs TopTrader

dla doświadczonych i zaawansowanych inwestorów i traderów

dla szukających skutecznej strategii w mniejszych ramach czasowych, aczkolwiek podeście nie wyklucza brania udziału w wielomiesięcznych trendach akcyjnych

dla szukających uniwersalnej strategii na dowolny instrument w dowolnej ramie czasowej

Możliwości, czyli czego uczę

Proces, przez który przeprowadzam sprawia, że absolwent kursu jest w stanie poruszać się po rynku w pewien określony sposób. Zamiast budowania scenariuszy i zastanawiania się, co będzie, jest w stanie rozgrywać rynek na stałych zasadach.

Kurs składa się z 18 modułów zawierających 71 lekcje wideo. 

Program kursu- zachęcam do bardzo uważnego i wnikliwego zapoznania się z poszczególnymi jego etapami:

W tym module zaczynamy od mechanicznego systemu inwestycyjnego. Można przy takim systemie pozostać i nie iść dalej. Ma on jednak swoje ograniczenia i o nich tu rozmawiamy. Następnie – w wyniku tych ograniczeń – przechodzimy do potrzeby stosowania podejścia setupowego.

Lekcja 1 – Chmury i wstęgi

W tej lekcji:

 • wprowadzenie kolejnych wstęg na wykres w relacji do tych, które były omawiane w Skutecznych Strategiach Świecowych
 • podnoszenie stop loss na wyższą wstęgę
 • zajmowanie pozycji na niższej wstędze
 • wynik systemu mechanicznego (ze 100.000 zysk około 100 mln).
Lekcja 2 –Ograniczenia systemowe

W tej lekcji:

 • w świecie realnym nie będzie tak łatwo jak w teście mechanicznym z poprzedniej lekcji
 • omawiamy po kolei ograniczenia systemowe
 • skupiamy się na ustawianiu stop lossów jak najbliżej rynku
 • prezentacja wybranych statystyk i wnioski.
Lekcja 3 – Setupowość podejścia

W tej lekcji:

 • na czym polega setupowość podejścia?
 • poznajemy nasz pierwszy mechaniczny setup
 • na 14.000 transakcji mamy 66% transakcji udanych i na takiej lub wyższej skuteczności zamierzamy pracować dalej.

Wychodzimy od znanych nam dwóch setupów rynkowych, czy reakcji na wiadomości oraz otwierania pozycji na Graala. Moduł ten stanowi znaczące rozszerzenie tego, czego się uczyliśmy w Skutecznych Strategiach Świecowych i przygotowuje nas na poznanie elementów zupełnie nowych.

Lekcja 4 – Reakcja na wiadomości

W tej lekcji:

 • nie da się być traderem bez znajomości otoczenia rynkowego
 • zajmowanie pozycji na niższą wstęgę
 • skalowanie pozycji w różnych ramach czasowych
 • stawianie stop loss nawet na wykresie dziennym.
Lekcja 5 – Ocena siły relatywnej

W tej lekcji:

 • podnoszenie stop loss w miarę pokonywanie kolejnych poziomów
 • setup do zastosowania w daytradingu
 • dokładne mechaniczne miejsce otwarcia pozycji i ustawienie stop lossa w tego typu zagraniu na akcjach
 • przegląd wykresów z 2020 pod kątem znaczenia siły relatywnej w praktyce rynkowej.
Lekcja 6 – Formacja Graala – zajmowanie pozycji

W tej lekcji:

 • omawiamy wsparcie wynikające ze średniej
 • transakcje na Graalach miesięcznych i kwartalnych
 • cztery sposoby zajmowania pozycji na Graala
 • kupować ze wsparcia czy czekać na potwierdzenie?
Lekcja 7 – Martwa Strefa

W tej lekcji:

 • wprowadzenie pojęcia Martwej Strefy
 • zarządzanie pozycją otwartą na Graala
 • podniesienie stop loss na zero
 • jak znacząco zwiększyć skuteczność Graala?
 • dlaczego sam Graal to za mało?

Sam Graal to za mało. Potrzebujemy poziomów, gdzie leżą pieniądze. Inaczej nie kupimy dołka w punkt. Kupujemy jedynie w miejscu, gdzie wsparcie i średnia leżą niedaleko. W tym module zasady kupowania wsparć oraz omówienie logiki struktury. Poznajemy także setup strukturalny.

Lekcja 8 – Kupowanie wsparcia

W tej lekcji:

 • wsparcie nad lub pod średnią – zasady zajmowania pozycji w zależności od położenia
 • zagranie na odwijkę w przypadku wsparcia pod średnią – bardzo skuteczne zagranie
 • po cieniach, czy zamknięciach?
 • wybór ramy czasowej
 • prawidłowe zaznaczanie wsparcia na wykresie – zawsze tak samo i zawsze w tej samej ramie czasowej.
Lekcja 9 – Wsparcie i negacja wsparcia

W tej lekcji:

 • retest do pojedynczego szczytu a retest do podwójnego szczytu, czyli gdzie leży więcej pieniędzy?
 • rodzaje podwójnych szczytów
 • retest do podwójnego szczytu po wzroście
 • retest do podwójnego szczytu po spadku
 • w czym lepiej się specjalizować?
Lekcja 10 – Setup strukturalny

W tej lekcji:

 • równowaga korekt na wsparciu
 • kiedy występuje na wykresie to wzmacnia wiarygodność sygnalną
 • rodzaje równowag
 • ustawienie stop loss w zależności od położenia średniej.
Lekcja 11 – Logika struktury

W tej lekcji:

 • chcąc handlować nie niewykończoną strukturę należy poznać logikę struktury
 • omówienie poszczególnych fal na wykresie i wskazanie miejsca do handlowania
 • jak rozpoznać, że dziś to nie szczyt i jeszcze co najmniej dwie korekty w tym trendzie wzrostowym przed nami?
 • w konsekwencji zamiast się niepokoić, że rynek cofa, to wręcz pozycje dobieramy lub otwieramy nową.

W tym module omawiamy dwa wskaźniki: oscylator cenowy oraz RSI.

Lekcja 12 – Oscylator cenowy 

W tej lekcji:

 • budowa, zasady, warianty
 • wizualizacja analizy struktury
 • przegląd wykresów.
Lekcja 13 – Pomiar momentum rynkowego

W tej lekcji:

 • wskazanie miejsca do zakupu na oscylatorze
 • czy każda struktura jest kończona?
 • monitorowanie struktury w dwóch ramach czasowych
 • hossa budowlana – przegląd transakcji w USA i Polsce za okres 2003 – 2007.
Lekcja 14 – Wykończenie struktury na RSI

W tej lekcji:

 • handlujemy pod niewykończoną strukturę na RSI
 • dlaczego nie handlujemy pozycji krótkich
 • wykończenie struktury w mniejszej i większej skali.
Lekcja 15 – Wykresy Kagi

W tej lekcji:

 • co zrobić, kiedy stop loss na średniej jest zbyt daleko?
 • stawianie stop lossów na swingu po zamknięciach
 • to podejście to tzw. jedno punktowe Kagi
 • stosowane przez autora po raz pierwszy pod koniec 1998 roku
 • zasadność stosowania.

Ponieważ posługujemy się w kursie analizą fal, to należy omówić jej teorię. W sposób prosty i zrozumiały. I tylko z punktu widzenia tego aspektu, który potrzebujemy do tradingu. Teoria jest ważna, bo ma stałe zasady.

Lekcja 16 – Praktyczna podstawa teorii impulsu

W tej lekcji:

 • przegląd literatury
 • dlaczego elliottowcy tracą na giełdzie?
 • przegląd rekomendacji czasie hossy na Dow Jones
 • analiza 100- letniej historii Dow Jones z punktu widzenia krachów
 • trzy reguły teorii fal.
Lekcja 17 – Wskazówki i rodzaje korekt

W tej lekcji:

 • wyznaczanie zasięgów impulsu
 • minimalny zasięg dla korekty
 • najdalej postawiony stop loss dla impulsu
 • podwójne i potrójne wykończenie struktury
 • proste rodzaje korekt
 • znaczenie trójkątów w analizie.
Lekcja 18 – Rozpoznanie impulsu na wykresie

W tej lekcji:

 • znaczenie kanału elliotowskiego na wykresie
 • wyznaczanie dna korekty oraz zasięgu impulsu
 • w którym momencie pojawia się impuls na wykresie?
 • budowa formacji 1-2-3
 • minimalny zasięg do wzrostów po przekroczeniu poprzedniego szczytu.
Lekcja 19 – Wykresy z literatury przedmiotu

W tej lekcji:

 • przegląd wykresów z literatury przedmiotu pod kątem nauczanych setupów
 • jak dokonywano pomiarów?
 • jak wyznaczano dołki korekt?
 • co nam się przyda, a na co nie warto zwracać uwagi
 • wykresy od 1919 roku.

Po części teoretycznej część praktyczna. Ponad 350 wykresów do 2020 roku. Omówienie poszczególnych zagrań świeca po świecy. Duża liczba przykładów ma na celu wykazanie, ze proponowanie podejście działa oraz że okazji nie brakuje.

Lekcja 20 – Przegląd wykresów część 1 

W tej lekcji przegląd wykresów poniższych walorów:

 • MRB
 • WIG20
 • JRH
 • IGN
 • MLS
 • LTS.
Lekcja 21 – Przegląd wykresów część 2

W tej lekcji przegląd następujących instrumentów:

 • BMX
 • BML
 • BDX
 • SP500
 • VOT
 • TLS
 • TSG
 • PCX
 • GTS.
Lekcja 22 – Przegląd wykresów część 3

W tej lekcji obejrzymy wykresy następujących walorów:

 • GLC
 • CAR
 • MLS
 • MRB
 • MDP
 • HRP
 • BRU
 • BLO
 • TOR
 • SNT
 • CHP
 • XTB
 • SCP
 • PLW
 • CDR
 • R22
 • DCR
 • Nadaq100
 • Dow Jones
 • THR
 • IGN
 • BLR.
Lekcja 23 – Przegląd wykresów część 4

W tej lekcji przegląd wykresów:

 • 01C
 • TEN
 • PGE
 • PEP
 • MRC
 • CLC
 • BML
 • DNP
 • NEU
 • Russell2000
 • Złoto
 • SKA
 • KRU
 • KTY
 • KGH

Moduł ten ma charakter warsztatów inwestycyjnych. Wykonujemy analizę rynku na migających wykresach, świeca po świecy w trakcie ich rysowania. Staramy się maksymalnie zbliżyć do rzeczywistych warunków rynkowych. Symulacja dynamiczna ma charakter filmu.

Lekcja 24 – Symulacja dynamiczna część 1

W tej lekcji symulacja dynamiczna poniższych walorów:

 • Apple
 • SP500
 • Nasdaq100
 • Russell2000
 • DAX
 • ELB
 • CDR
 • MAB.
Lekcja 25 – Symulacja dynamiczna część 2

W tej lekcji symulacja dynamiczna następujących spółek:

 • CDR
 • BML
 • NVDA.
Lekcja 26 – Symulacja dynamiczna część 3 

W tej lekcji symulacja dynamiczna spółki Microsoft.

Lekcja 27 – Symulacja dynamiczna część 4

W tej lekcji symulacja dynamiczna poniższych walorów:

 • GRN
 • MLS
 • MBR
 • BMX
 • GTS
 • ACT
 • BTC/USD.
Lekcja 28 – Wskaźniki, testy historyczne, skanowanie rynku

Lekcja ta ma charakter narzędziowy. Uczymy się:

 • budowy poszczególnych narzędzi
 • wprowadzania wskaźników do Amibrokera
 • wykonujemy testy historyczne na oscylatorze
 • poznajemy statystyki historyczne na Dow Jones, na portfelu polskich spółek, w daytradingu na DAX oraz Nasdaq
 • skanujemy rynek w poszukiwaniu retestu oraz momentów, kiedy oscylator ustawia się w pozycji do kupna.

W tym module porównujemy mechaniczne podejście systemowe (od sygnału do sygnału) z podejściem setupowym. Wyciągamy wnioski na podstawie testów historycznych.

Lekcja 29 – Idea handlu systemowego

W tej lekcji:

 • klasyfikacja i podział mechanicznych systemów
 • analiza testu systemowego na CDR za okres 1996 – 2022
 • maksymalna roczna stopa zwrotu, na jaką możemy liczyć w okresie 25 lat w podejściu systemowym
 • relacja zysku do ryzyka w podejściu systemowym
 • wielkość pozycji na pojedynczym instrumencie
 • wielkość pozycji na całym portfelu.
Lekcja 30 – Poziom stop loss w strategii inwestycyjnej

W tej lekcji:

 • pogorszenie wyniku po wprowadzeniu zbyt biskiego stop lossa
 • pogorszenie wyniku po wprowadzeniu zbyt dalekiego stop lossa
 • standardy stop lossowe w trendowych systemach mechanicznych
 • czy system mający 93% skuteczności daje zarabiać?
 • prezentacja systemu na SP500 i wnioski.
Lekcja 31 – Transakcje odwrotne

W tej lekcji:

 • jak często te stop lossy są dobre, tzn. odkupujemy taniej niż sprzedaliśmy?
 • testy Dow Jones od 1929 roku
 • skuteczność systemów odwrotnych – testy na spółkach z indeksów MWIG40, SWIG80, WIG20
 • skuteczność systemów odwrotnych – testy na spółkach z indeksów DowJones, DAX, Nasdaq100, SP100 – wszystkich spółek wchodzących w skład tych indeksów
 • analiza mechanicznych systemów odwrotnych i wnioski.
Lekcja 32 – Jak zdefiniować impuls?

W tej lekcji:

 • czy można kupować korektę w punkt?
 • czy można zdefiniować, kiedy można kupić korektę bez potwierdzenia?
 • ile powinien wynosić stop loss?
 • stały stop loss X% czy oparty na ATR?
 • przegląd literatury światowej pod kątem wielkości stop loss
 • skoro chcemy kupić korektę, to najpierw trzeba zdefiniować matematycznie impuls.
Lekcja 33 – Zagrania na podbicia

W tej lekcji:

 • kupowanie wybicia po małym reteście
 • kupowanie okolic dołka korekty po dużym reteście
 • zdefiniowanie pojęcia „małe” i „duże”
 • kupowanie w punkt czy z potwierdzenia
 • zamykanie pozycji na targecie czy trailing – przegląd literatury światowej
 • jakie zyski da handel na skuteczności 70%?
 • handel odwrotny ze stop loss i bez stop loss – porównanie wyników
 • kupujemy dolny kanał ze stop loss 2ATR(20) z targetem na górnym kanale – analiza wyników mechanicznego systemu inwestycyjnego i wnioski.
 • czy mechanika poradzi sobie w handlu odwrotnym?

W tym module handlujemy na spółce Budimex w okresie 1997 – 2022. Najpierw handlujemy mechanicznym systemem inwestycyjnym, a następnie w sposób setupowy.

Lekcja 34 – Trendowa symulacja na Budimex 1997 – 2005

W tej lekcji:

 • prezentacja wszystkich zagrań po kolei
 • porównujemy dwa mechaniczne systemy trendowe.
Lekcja 35 – Trendowa symulacja na Budimex 2005 – 2022

W tej lekcji:

 • prezentacja po kolei wszystkich zagrań
 • porównujemy dwa mechaniczne systemy trendowe.
Lekcja 36 – Oscylator 3-10 na BDX 1997 – 2006

W tej lekcji:

 • wprowadzamy oscylator 3-10
 • handlujemy setupowo
 • handel odwrotny ze stałym stop loss
 • otwieranie pozycji w strefie z potwierdzenia i bez potwierdzenia
 • omówienie zagrania hook trade.
Lekcja 37 – Oscylator 3-10 na BDX 1997 – 2022

W tej lekcji:

 • dalszy ciąg symulacji rozpoczętej w poprzedniej lekcji
 • wnioski przed przejściem do kolejnego modułu.

TopTrader to handlowanie dołków korekt w trendzie wzrostowym. Kupowanie dna fali 2 lub fali 4. Do tego celu wykorzystujemy strefę stanowiąca naturalne wsparcie oraz wskaźniki wspomagające.

Lekcja 38 – Definicja strefy

W tej lekcji:

 • zdefiniowanie i zaznaczenie na wykresie strefy – etap 1
 • gdzie i na co otworzyć pozycję – etap 2
 • przestawienie stop loss na zero, kiedy liczymy na impuls
 • wejście z potwierdzenia na swing – wady i zalety podejścia
 • wiemy, ze chcemy kupić, ale nie wiemy jak to zrobić.
Lekcja 39 – Zajmowanie pozycji na wskaźniki

W tej lekcji:

 • testy i wnioski na średniej DMA
 • analiza struktury przed strefą
 • analiza wskaźnikowych, swingowych i wybiciowych sygnałów kupna – wnioski
 • jeden setup do handlu
 • wskazówki traderskie
 • analiza zagrania na przykładzie spółki XTB.
Lekcja 40 – Przegląd wykresów polskich

W tej lekcji:

 • analiza stref na indeksie WIG w okresie 1996 – 2022
 • oglądamy wykresy historyczne w celu sprawdzenia, jak często setup się pojawiał
 • analiza punktów zwrotnych na WIG pod kątem zajmowania pozycji.
Lekcja 41 – Polskie akcje oscylator 3-10

W tej lekcji:

 • analiza stref na wybranych polskich spółkach przy pomocy oscylatora 3-10
 • PGV
 • STP
 • IGN
 • BML
 • MRC.

Podsumowanie setupów. Krótkie ich omówienie, a następnie sprawdzenie w symulacji inwestycyjnej.

Lekcja 42 – 7 setupów swingowych

W tej lekcji proste setupy do zastosowanie od zaraz:

 • cofnięcie w trendzie
 • uderzenie w dołek z dwóch świec
 • czwarta podfala
 • drugie wybicie
 • swing po oknie
 • pierwsza sprzedaż po oknie
 • kupno w strefie.
Lekcja 43 – Setupy strukturalne

W tej lekcji:

 • nasz podstawowy setup do handlu – cztery elementy w jednym miejscu
 • znaczenie pierwszego retestu
 • wyznaczenie targetu – dwa rodzaje
 • mała strefa w dużej strefie
 • strefa współgra z poprzednim szczytem lub dołkiem.
 • setupy oparte na wybiciu podwójnego szczytu.
Lekcja 44 – Formacja 1-2-3 na oscylatorze 3-10

W tej lekcji symulacje inwestycyjne na spółkach:

 • PGE 2015 – 2022
 • COG 2019 – 2022
 • ASB 2019 – 2022
 • AST 2020 – 2022
 • CCC 2019 – 2022
 • BMC 2019 – 2022.
Lekcja 45 – Trening sytuacyjny

W tej lekcji:

 • analizujemy rynek nie znając prawej strony wykresu
 • trening analityczny na 70 spółkach
 • szukamy setupu i planujemy zagranie.
Lekcja 46 – Wskazówki traderskie

W tej lekcji:

 • podsumowanie setupowe
 • psychologiczne wskazówki traderskie
 • setupowe wskazówki traderskie
 • przegląd wykresów.
Lekcja 47 – Lekcja teoretyczno – praktyczna

W tej lekcji:

 • Dow, Elliott, Gann, Hosoda, Dinapoli – połączenie 5 teorii w jedną – czy to możliwe?
 • plan transakcyjny
 • handel od strefy do strefy – propozycja strategii scalpingowej
 • prezentacja zagrań m.in. na BML i MRC (mechaniczne wyjście na szczycie korekty przed spadkiem).

Ten moduł rozpoczyna podsumowanie tego, czego się dotychczas nauczyliśmy. Upraszczamy, a nie komplikujemy podejście.

Lekcja 48 – Na czym polega TopTrader?

W tej lekcji:

 • trzy układy, na których się koncentrujemy
 • znaczenie i zastosowanie oscylatora cenowego
 • pojęcie i wyznaczanie strefy
 • symetria korekt
 • trzy elementy obok siebie.
Lekcja 49 -TopTrader 2006

W tej lekcji:

 • fragmenty kursu prezentowanego w 2006 roku
 • po ponad 15 latach nic się nie zmieniło
 • zagrania z 2006 roku m.in. na SP500, WIG20, Remak, Skotan, PKN, Sanwil
 • zagrania z 2023 roku m.in. na MRC, Apple, NVDA w celu wykazania, że podejście nadal działa.
Lekcja 50 -Praktyczna teoria fal

W tej lekcji:

 • zakończenie fali na górnym ograniczeniu kanału jako target
 • omówienie oryginalnego artykułu Elliotta, który ukazał się w Financial Word
 • projekcja szczytu z 1929 roku, wykonana przez samego Elliotta
 • kupowanie na linii bazowej
 • dlaczego Elliottowcy tak często się mylą, jeśli chodzi o szczyt?

W tym module wprowadzamy cztery wskaźniki wspomagające analizę.

Lekcja 51 – Oscylator cenowy

W tej lekcji:

 • oscylator mierzy dynamikę ruchu w poszczególnych fazach rynku
 • 70% szansy, że ten sygnał sprzedaży jest fałszywy – czyli kupowanie sygnałów sprzedaży?
 • wskaźniki mogą mieć różne wartości i co z tym zrobić?
 • wybór ramy czasowej – na wykresie dziennym trend spadkowy, a na tygodniowym wzrostowy.
Lekcja 52 – Oscylator 3-10

W tej lekcji:

 • autorką omawianego oscylatora jest Linda Bradford Raschke
 • po co jest ten oscylator? Pomaga namierzać swing
 • w trendzie wzrostowym kupujemy sygnały sprzedaży. Skuteczność teoretyczna 70%
 • trailing stop loss po dołkach oscylatora.
Lekcja 53 – Wykończenie struktury na RSI

W tej lekcji:

 • zagranie na niewykończoną strukturę
 • zagranie pod to, że dywergencja będzie zniesiona
 • transakcje m.in. na CDR, JSW, BMC, MON, WIG20, CCC, XTB.
Lekcja 54 – DMA 6 – 4

W tej lekcji:

 • koncepcja wprowadzona przez Tom Josepha
 • średnia pojedyncza
 • kanał średnich
 • dołączenie EMA-20.

W tym module uczymy się analizy struktury wykresu.

Lekcja 55 – Pomiar momentum rynkowego

W tej lekcji:

 • równowaga plus strefa = setup
 • swing potwierdzający
 • setup na wsparciu
 • handel na Pekao pod to, co rysuje SP500 – przykład podejścia
 • nie trzeba analizować wykresów polskich akcji, aby na nich zarabiać
 • PKN zrobił ruch z 25 na 38, nie mając na wykresie kompletnie nic logicznego (zagranie pod wykres SP500)
 • ocena siły relatywnej (słabość PKN na silnym SP500)
 • zysk 50% na KGHM – zagranie pod setup na WIG20 – na KGHM setupu nie było
 • KGHM z 20 na 100 – zagranie na siłę relatywną w relacji do SP500
 • zagranie na Asbis
 • zysk 50% na Banku Handlowym – zagranie na siłę relatywną w relacji do Pekao.
Lekcja 56 – Analiza S/R

W tej lekcji:

 • wsparcia i opory
 • po cieniach czy zamknięciach?
 • znaczenie ramy czasowej przy wyznaczaniu S/R
 • podbicie na martwą strefę ze wsparcia
 • symetria lewego ramienia i prawego
 • zniesienie plus symetria = setup
 • zagranie na WIG20 w 2023 roku
 • retest do linii 2B
 • najbardziej prawdopodobny target.
Lekcja 57 – Równowagi korekt

W tej lekcji:

 • z poziomami S/R mogą współgrać równowagi korekt
 • S/R po zamknięciach i zatwierdzenie po cieniach
 • trzy rodzaje równowag rynkowych
 • które wsparcie zatrzyma?
 • handel na wybicie małej równowagi – setup
 • skoro USA idzie na nowe szczyty, to możemy losowo kupić np. KGHM?
 • zagranie na KGHM z 75 na 140
 • mały i duży retest – inne podejście.
Lekcja 58 – Snajper

W tej lekcji:

 • Snajper w oryginale
 • target początkowy
 • gdzie przestawić SL na zero?
 • zagrania m.in. na CDR, SP500, PGE, PGNiG, BHW, PEO, RBW, PLW.

W tym module omówienie strategii.

Lekcja 59 – Omówienie strategii część 1

W tej lekcji:

 • przypomnienie setupów
 • potwierdzenia wskaźnikowe
 • zagrania m.in. na PEO, 01C, 1AT, PZU, 4MS, ABE.
Lekcja 60 – Omówienie strategii część 2

W tej lekcji:

 • Snajper plus równowaga – setup
 • zagrania m.in. na ABS, CDR, CHP, CIE, ACG, MRC.
Lekcja 61 – Omówienie strategii część 3

W tej lekcji:

 • trailing
 • zagrania m.in. na SNX, ALE, GTN, CIG, CLC, CLD, CLE, CMP, COQ, CPG, CPR, CPS, DAT, DGE, DNP, DOM, DVL, EAH, CCC
 • drugie wybicie – setup – cała historia na JSW: 2013 – 2023.

W tym module symulacja dynamiczna CDR – na migającym wykresie, świeca po świecy.

Lekcja 62 – Symulacja CDR 1996 – 1998

W tej lekcji:

 • symulacja CDR 1996 – 1998.
Lekcja 63 – Symulacja CDR 1999 – 2001

W tej lekcji:

 • symulacja CDR 1999 – 2001.
Lekcja 64 – Symulacja CDR 2002 – 2004

W tej lekcji:

 • symulacja CDR 2002 – 2004.
Lekcja 65 – Symulacja CDR 2005 – 2007

W tej lekcji:

 • symulacja CDR 2005 – 2007.

W tym module ciąg dalszy symulacji dynamicznej CDR – na migającym wykresie, świeca po świecy.

Lekcja 66 – Symulacja CDR 2008 – 2010

W tej lekcji:

 • symulacja CDR 2008 – 2010.
Lekcja 67 – Symulacja CDR 2011 – 2013

W tej lekcji:

 • symulacja CDR 2011 – 2013.
Lekcja 68 – Symulacja CDR 2014 – 2016

W tej lekcji:

 • symulacja CDR 2014 – 2016.

W tym module ciąg dalszy symulacji dynamicznej CDR – na migającym wykresie, świeca po świecy.

Lekcja 69 – Symulacja CDR 2017 – 2019

W tej lekcji:

 • symulacja CDR 2017 – 2019.
Lekcja 70 – Symulacja CDR 2020 – 2021

W tej lekcji:

 • symulacja CDR 2020 – 2021.
Lekcja 71 – Symulacja CDR 2022 – 2023

W tej lekcji:

 • symulacja CDR 2022 – 2023.

Rejestracja na III edycję szkolenia online TopTrader zakończyła się 10 grudnia 2023 roku. Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem w kolejnej edycji kursu, wyślij maila na adres: biuro@pawelszczepanik.pl
Poinformujemy Cię o tym w pierwszej kolejności.

BONUSY

gotowe formuły w AFL

dedykowany  webinar wyłącznie dla uczestników szkolenia, który odbędzie sie około 3 miesiące po zakończeniu sprzedaży szkolenia.

I najważniejsze to kontakt z prowadzącym szkolenie –istnieje możliwość zadawania pytań dotyczących zawartości szkolenia poprzez wysłanie maila na adres: biuro@pawelszczepanik.pl, po to, aby zachować płynność nauki i na bieżąco rozumieć całość nauczanego materiału. Jeśli w wymianie korespondencji mailowej uznamy, iż warto jednak porozmawiać telefonicznie, to również będzie taka możliwość. U nas nie ma podziału na kursantów VIP i Standard.

Opinie

Co musisz wiedzieć zanim zapiszesz się na szkolenie TopTrader?

W jakiej formie odbywać się będzie szkolenie?

Szkolenie odbywa się w formie online, co oznacza, że dostęp do niego uzyskujesz po zalogowaniu się do dedykowanego panelu szkolenia, łatwego i intuicyjnego w obsłudze. W przypadku jakichkolwiek pytań możesz wysłać maila na adres: biuro@pawelszczepanik.pl

Do pełnego skorzystania z kursu potrzebujesz:

 • komputera z najnowszą wersją najpopularniejszych przeglądarek internetowych
 • możliwości odtwarzania filmów z WWW

Ile czasu będzie trwać szkolenie?

To, w jakim czasie zapoznasz się z całym szkoleniem, zależy wyłącznie od Ciebie oraz czasu, którym dysponujesz. Kurs składa się z 71 lekcji i aby z niego maksymalnie skorzystać na każdą lekcję trzeba przeznaczyć od około 30 do 60 minut.  Dostęp do kursu uzyskujesz na rok od zakupu.Należy go obejrzeć 2-3 krotnie. Najpierw jednym ciągiem cały kurs. Potem z notatkami. Następnie powrót tylko do konkretnych lekcji w celu utrwalenia.

Na jaki długo uzyskuję dostęp do szkolenia po jego zakupie?

Każdy uczestnik szkolenia ma dostęp do platformy kursu przez 1 rok (365 dni) od momentu dokonania zakupu. Cały kurs trwa 31 godzin. Po “przejściu” przez cały kurs będzie możliwość jego ponownego odtworzenia, co pozwala na powrót do pewnych zagadnień. Kurs jest bardzo skondensowany i warto go obejrzeć nawet kilka razy w celu utrwalenia zagrań i setupów.

Czy będzie można zwrócić kurs?

Tak. Kurs objęty jest 15-dniową gwarancją satysfakcji.

W tym czasie masz dostęp do limitowanej liczby lekcji (3 moduły, zawierające 11 lekcji). Jeśli z jakiegokolwiek powodu będziesz chciał go zwrócić,  wystarczy wysłać e-mail na adres: biuro@pawelszczepanik.pl z krótką informacją, a w ciągu 5 dni roboczych zapłacona kwota zostanie zwrócona.

Czy kurs uczy tylko teorii czy jest też zawarta praktyka rynkowa?

Kurs jest maksymalnie praktyczny. W symulacji dynamicznej zbliżamy się maksymalnie do rzeczywistych warunków rynkowych. Bardzo dużą wagę przykładamy do ryzyka, miejsca otwarcia pozycji i ustawienia stop loss po jej otwarciu.

Ukończyłem szkolenie Skuteczne Strategie Świecowe. Czy nauczę się czegoś nowego w tym szkoleniu?

TopTrader jest naturalną kontynuacją kursu Skuteczne Strategie Świecowe. TopTrader jest oparty o techniki Price Action. Oba kursy stanowią całość.

Czy uczestnik kursu otrzyma jakieś formuły?

Uczestnik otrzyma stosowne formuły – wskaźniki wprowadzane na wykres. Formuły są w formacie do Amibrokera. Jednak należy zauważyć, że jeśli ktoś nie posiada Amibrokera i korzysta z innych programów do analizy technicznej, to także jest w stanie posługiwać się podejściem TopTrader. Stosowane w TopTrader wskaźniki są na tyle popularne, że znajdziemy je w większości platform analitycznych.

Czy w kursie są prezentowane tylko dobrze dobrane, zyskowne przykłady czy jak to w realnym życiu, omawiane są również transakcje nieudane?

W kursie jest dużo symulacji świeca po świecy. Zatem nie ma ukrytych fragmentów. Oczywiście, że nieudane transakcje także będą.

Czy gdybym czegoś nie rozumiał mogę liczyć na konsultacje?

Jak najbardziej tak. Wszelkie niejasności, jeśli takowe się pojawią, będziemy wyjaśniali drogą mailową lub telefonicznie. Dodatkowo, po około 3 miesiącach od sprzedaży kursu, zostanie również zorganizowany dedykowany webinar, w trakcie którego odpowiem na pytania uczestników szkolenia.

Jak mogę dokonać płatności za kurs?

Płatności możesz dokonać na stronie kursu poprzez naciśnięcie guzika “Kup teraz”. Możesz zapłacić przez system płatności T-pay lub przez PayPal. Jeśli masz problem z zapłaceniem za kurs poprzez internetowy system płatności, napisz wiadomość na adres: biuro@pawelszczepanik.pl .Na pewno coś poradzimy.

Czy cena szkolenia może się zmienić ?

Tak, cena szkolenia na pewno będzie wyższa w przyszłości.

Czy gwarantujesz...?

Nie, pieniądze nie spadną Ci z nieba. Zysków nie gwarantuję. Natomiast gwarantuję, że jest to najlepszy możliwy materiał edukacyjny dotyczący Price Action. Minimum teorii i maksimum praktyki. Także ćwiczenia praktyczne i symulacje. Jest to spójne i konkretne podejście. Reszta należy do Ciebie.

Kim jestem i dlaczego zrobiłem ten kurs?

Jestem maklerem papierów wartościowych z uprawnieniami doradczymi, inwestorem oraz analitykiem technicznym. W 2016 roku obroniłem pracę doktorską  na temat: „Polemika wokół pomiaru stóp zwrotu w Otwartych Funduszach Emerytalnych i wskaźników waloryzacji w ZUS”, uzyskując tym samym stopień doktora nauk ekonomicznych.

Obecnie prowadzę kursy z zakresu inwestowania. Posiadam 30 lat praktyki rynkowej, w tym 18 lat pracy w renomowanym biurze maklerskim.

W 1998 roku pracowałem nad przygotowaniem do wprowadzenia do obrotu kontraktów terminowych, co zaowocowało zawarciem pierwszej – w historii Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych – transakcji terminowej.

Przez wszystkie lata pracy miałem i wciąż mam kontakt z setkami, jak nie tysiącami inwestorów, z którymi odbyłem szereg rozmów o inwestowaniu, mogłem również obserwować ich dokonania na realnym rynku. To, co zauważyłem to fakt, że po pierwsze siła leży w prostocie oraz po drugie, że z licznych dostępnych narzędzi należy wybrać te, które odpowiadają nam psychologicznie. Należy handlować wciąż na te same elementy, ale w zmiennych za każdym razem warunkach rynkowych.

W jaki sposób dołączyć do kursu? Cennik i formularz zamówienia

Rejestracja na IV edycję szkolenia Amibroker praktycznie została zakończona 23 listopada 2018 roku.

Gwarancja satysfakcji

Jako autor tego kursu jestem przekonany, że pozwoli Ci on rozwinąć umiejętności ułatwiające i wspierające inwestowanie. Dlatego rejestrując się na szkolenie otrzymujesz również 15- dniową gwarancję satysfakcji. W tym czasie masz dostęp do limitowanej liczby lekcji ( 3 moduły, 11 lekcji ). Nie ukrywajmy – wiedza, umiejętności tłumaczenia, temperament nauczyciela, dykcja, i wiele innych czynników decydują o tym, czy dany styl nam odpowiada, czy nie. Przekonaj się o tym w ramach gwarancji satysfakcji – sam ocenisz, czy odpowiada Ci taki styl nauki.

Jeśli zmienisz zdanie to do 15 dni od daty rejestracji na szkolenie będziesz mógł uzyskać pełny zwrot zainwestowanej kwoty. Wystarczy, że wyślesz na ten temat krótką informację pod adres: biuro@pawelszczepanik.pl. Zwrot otrzymasz w przeciągu 5 dni roboczych.

Wymagania techniczne

Do pełnego skorzystania z możliwości kursu potrzebujesz:

 Komputera z najnowszą wersją najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

Możliwości odtwarzania
filmów z WWW

Możliwości przeglądania plików
w formacie PDF

Top Trader

Właściciel Serwisu oraz prowadzenie Szkolenia: Paweł Szczepanik Szkolenia Inwestycyjne 
Organizacja szkolenia: Beata Jancewicz Szkolenia z Inwestycji Giełdowych – sig.edu.pl

Paweł Szczepanik - Szkolenia Inwestycyjne
ADRES

05-807 Podkowa Leśna , ul. Jelenia 13 lok. 4

DANE

NIP: 5341353216, REGON: 144020324

Skontaktuj się z nami