Szkolenie wykupiłem niedługo po zakupie samego programu.  Dzisiaj posługuję się nim w sposób dla mnie wystarczający. Zdaje sobie sprawę, że wykorzystuję jedynie niewielką część możliwości programu. I w tym sensie zawartość szkolenia można by rozbudowywać w nieskończoność. Tylko po co? To jest tylko narzędzie. Bardzo pomaga, ale nie zastąpi zrozumienia tego co się dzieje na wykresie. Pan Szczepanik jest urodzonym wykładowcą. Ma wyjątkowy talent do przekazywania swojej wielkiej wiedzy popartej doświadczeniem. Jego wykłady są logicznie ułożone i prowadzone w sposób chyba dla wszystkich zrozumiały. Poszczególne zagadnienia są omówione wyczerpująco, a załączone przykłady dowodzą słuszności proponowanego podejścia. Stosując się do zasad i wskazówek Pana Szczepanika w tym i we wszelkich innych kursach, hamując nieprzemyślane decyzje i uzbrajając się w cierpliwość, na pewno nie stracimy. No i nie wierzmy we wszelkiego rodzaju rekomendacje, niezależnie od tego kto je wystawia. Ich rzetelność i sprawdzalność ma z reguły wartość bliską zeru, a nie rzadko jeszcze mniejszą. Wracając do Amibrokera, brakuje mi trochę formuł afl umożliwiających przeszukiwanie rynku. W internecie są ich co prawda setki, ale po angielsku, a to jest dla mnie trudność. Poza tym trudno mi je ocenić i wybrać te najbardziej przydatne.

 

Jerzy